Kursy i Warsztaty

Informacje o kursach i warsztatach, które prowadzę jako nauczyciel Mindfulness. Zajęcia oparte są na naukowej wiedzy, ale w sposób dostępny i klarowny wprowadzają w przestrzeń 
praktyk uważności i medytacji. Każdemu, kto chce zatrzymać się 
i doświadczać życia w tu i teraz, pomagają w przejściu z trybu działania w tryb bycia.