O MNIE

Magdalena Woźniak

Zdecydowałam się wspierać i inspirować dzieci, nastolatków i dorosłych do odkrywania dobrodziejstw płynących z uważnego życia, ponieważ sama doświadczyłam przepięknych zmian w mojej przestrzeni osobistej i zawodowej dzięki praktykowaniu Mindfulness. Od wielu lat każdy dzień zaczynam od medytacji i ćwiczeń uważności  wykorzystywanych w tej metodzie. W każdej chwili obserwuję i doceniam moc płynącą z pozostawania w kontakcie z moimi myślami, emocjami, wrażeniami płynącymi z mojego ciała oraz tym co moje zmysły dostrzegają w przestrzeni wokół mnie. To przynosi mi harmonię w przestrzeni ciała, ducha i umysłu.  Odzyskałam poczucie sprawczości, odczuwam ciągły wzrost efektywności w moich działaniach oraz większą wrażliwość na siebie i innych ludzi. Życie ma dla mnie jeszcze większy sens, ponieważ każdy dzień to jeszcze więcej odwagi, radości, spokoju i satysfakcji z tego, co robię.

Jestem nauczycielem Mindfulness dla dorosłych w podejściu MBLC (Mindfulness Based Living Course) – Kurs Życia Opartego na Zasadach Uważności bazujący na certyfikowanym programie Mindfulness Association UK oraz trenerem Mindfulness dla dzieci i młodzieży AMT( Academy for Mindful Teaching Method Eline Snel). Obecnie rozwijam nowe kompetencje i pogłębiam wiedzę studiując na Akademii Psychobiologii Zdrowia. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku „Fizjoterapia” i wyspecjalizowałam się jako „Terapeuta integracji sensorycznej”, potem ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie zasobami ludzkimi” oraz studia podyplomowe  o kierunku „Uważność i współczucie” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Marzę o upowszechnianiu metody Mindfulness w Polsce. Zachęcam i towarzyszę innym do samodzielnego odkrywania tego, co naprawdę ważne w życiu. Realizuję to poprzez prowadzenie własnego bloga, w którym dzielę się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat Mindfulness, poprzez prowadzenie kursów Mindfulness dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i firm oraz poprzez dawanie świadectwa swoją postawą, otwartością, współczuciem, wdzięcznością i osiągnięciami.

Wspieram przedsiębiorców, kadrę zarządzającą, managerów, działy HR i przede wszystkim pracowników w radzeniu sobie ze stresem w miejscu pracy i w życiu osobistym. Pokazuję jak treningi uważności poprawiają u uczestników koncentrację, pamięć, empatię, kreatywność, efektywność oraz zwiększają satysfakcję z pracy. Wykorzystuję swoje ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu, w którym zatrudniam kilkaset osób. Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców i pozostałych pracowników, zarządzanie personelem, kadrami, HR, tworzenie procedur, ocen pracowniczych, pełnej dokumentacji, nadzór nad wdrażeniem systemów HACCP, RODO dają mi głębsze zrozumienie i możliwość dostosowania programów treningowych do potrzeb i wymagań klienta biznesowego.

Ufam, że każdy człowiek potrafi znaleźć w sobie potencjał, wykorzystać go i stać się jeszcze lepszym.

Sama idę tą ścieżką, którą rozświetlam innym.

Zapraszam na spotkania ze mną. Do zobaczenia!