Kurs Mindfulness dla dzieci – Metoda Eline SnelⒸ

kurs mindfulness dla dzieci

Kurs UWAGA TO DZIAŁA! dla dzieci jest treningiem uważności, powszechnie znanym jako Trening Uważności Żabki. 

Kierowany jest do dzieci w wieku 4-12 lat (grupy wiekowe 4-7/8 oraz 9-12 lat). Powstał na bazie treningu uważności dla dorosłych Jona Kabata-Zinna o nazwie MBSR (Mindfulness Based Stress
Reduction). Metoda jest stosowana na całym świecie od 1979 roku i poparta ponad 30-letnimi badaniami naukowymi. Została uznana jako pomocna nie tylko w łagodzeniu objawów stresu. Metoda opracowana przez Eline Snel jest używana i testowana od wielu lat pod kątem efektywności w Holandii i Belgii, jest również coraz bardziej popularna w Polsce. Program bardzo dobrze sprawdza się i pomaga przeciwdziałać wielu bolączkom naszych czasów jak
niepokój, niska samoocena, depresja czy też syndrom wypalenia.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CZYM JEST TRENING UWAŻNOŚCI?

kurs mindfulness dla dzieci

Mind full

kurs mindfulness dla dzieci

Mindfulness

Trening uważności dla dzieci jest programem ogólnorozwojowym, wspiera rozwój dzieci na różnych poziomach. Trening nie jest terapią, a nauką umiejętności. Treści skonstruowane są w prosty, obrazowy sposób odpowiadający możliwościom poznawczym i potrzebom emocjonalnym dzieci. Poprzez wykorzystywanie prostych ćwiczeń, historyjek i wyobraźni, dzieci uczą się jak radzić sobie w sytuacjach, które napotykają w życiu codziennym. Poprzez trening otrzymują narzędzia, które mogą wykorzystać po to, by lepiej zrozumieć siebie i innych, a także rozwijać umiejętności nawiązywania relacji. Takie obrazowe hasła, jak „przycisk pauzy”’ „siedzieć jaka żaba” czy „test spaghetti” pozwalają im w łatwiejszy sposób radzić sobie z emocjami czy stresem. Umiejętności nabyte podczas treningu pozwalają im lepiej zrozumieć jak działają myśli, co można z nimi zrobić by sobie poradzić, kiedy pojawia się ich zbyt wiele lub po prostu są bardzo przykre. Ponadto rozwijają świadomość własnego ciała co pomaga szybciej wychwytywać sygnały świadczące o początkach infekcji, przeciążeniu, kontuzji czy potrzebie odpoczynku. W czasie treningu dzieci uczą się obserwować własny oddech i to jak on się zmienia w różnych sytuacjach. Rozwijają uważność poprzez różne zmysły. Budują głębszą wiedzę o samym sobie, własnych potrzebach, reakcjach oraz radzeniu sobie ze stresem czy napięciem.

Czego uczą się dzieci?

 • Koncentracji, zauważania kiedy się rozpraszają i wracania do tego na czym chcą w danym momencie skupić swoją uwagę; regularnie zatrzymując się i siedząc spokojnie i uważnie  jak żabka, uczą się przełączać między trybem „robienia” a trybem „bycia” jak również zauważania, kiedy coś utrudnia im skupianie się i koncentrację;
 
 • Uspokajania umysłu i ciała; spokojny umysł szybciej się uczy;
 
 • Nazywania i rozumienia emocji i procesów myślowych – lęku, złości, smutku i martwienia się oraz akceptacji swoich emocji i myśli, dzięki czemu nabierają do nich dystansu na tyle, by nie dać im się ponieść i równocześnie ich nie wypierać. To daje spokój i równowagę.
 
 • Bycia obecnym/obecną tu i teraz, nawet jeśli zaraz się wydarzy coś ekscytującego albo właśnie się stało coś nieprzyjemnego, świadomość, że to co jest teraz jest w porządku, uczy dzieci nie żyć przyszłością ani przeszłością, lecz chwilą obecną;
 
 • Pewności siebie, którą daje odcięcie się od osądów i stwierdzeń oceniających myśli i emocje, by dzieci nie uważały, że są tym, co myślą i czują, to sprawia, że nabierają więcej zaufania do siebie i tego co robią i dodaje odwagi;
 
 • Poprawiania swojej pamięci poprzez koncentrację na tym, co robią w danej chwili, co zwiększa zdolność zapamiętywania i przyswajania nowych treści;
 
 • Rozumienia własnego punktu widzenia, dostrzegania swoich słabości oraz rozumienia innych, co zmniejsza tendencję do odrzucania innych punktów widzenia i uczuć.
 
 • Bycia bardziej życzliwym dla siebie i innych, współczucia, zauważania zalet łagodności, co zmniejsza przemoc i zwiększa akceptację.

Korzyści

kurs mindfulness dla dzieci
 • Zrozumienie tego jak działają myśli i jak sobie poradzić kiedy jest ich zbyt wiele lub są przykre, zauważanie kiedy powodują rozproszenie, dzięki czemu łatwiej wrócić do tego na czym chce się skupiać uwagę w danej chwili;
 
 • Lepsze radzenie sobie z emocjami, umiejętność obserwowania, rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, świadomość, że wszystkie emocje są ważne, informują o czymś ważnym i nie należy ich wypierać;
 
 • Umiejętność zatrzymania się między bodźcem a reakcją w celu uzyskania większej samokontroli, spokoju i równowagi wewnętrznej oraz mądrego działania nie pod wpływem chwili;
 
 • Dzięki umiejętności obserwacji oddechu i skupiania się na nim, dzieci potrafią zauważać jak się zmienia w rożnych sytuacjach i co mówi o tym co dzieje się
  w ich wnętrzu
 
 • Umiejętność regulowania oddechu i skupiania na nim uwagi w celu rozluźniania i relaksowania ciała oraz uspokajania umysłu, szczególnie w sytuacjach stresowych (np. przed prezentacją, odpowiedzią ustną, testem), kiedy pojawia się ból oraz w innych sytuacjach kiedy jest to pomocne;
 
 • Świadomości ciała, dobra relacji z ciałem i rozpoznawanie wrażeń, które z niego płyną w różnych sytuacjach, szybsze wykrywanie sygnałów świadczących o infekcji, przeciążeniu, zmęczeniu, kontuzji i potrzebie odpoczynku czy ruchu, świadome odczytywanie tego co różne emocje wywołują w ciele, lepsze rozumienie siebie i innych;
 
 • Większa wiedza o swoich potrzebach i pragnieniach oraz o tym jak sobie z nimi radzić;
 
 • Rozwijanie cierpliwości, zaufania i umiejętności odpuszczania;
 
 • Rozwój życzliwości i współczucia dla siebie i innych, nie ocenianie, akceptacja;
 
 • Umiejętność samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach codziennych i proszenia o pomoc kiedy jest potrzebna;
 
 • Wiedza o tym jak działają zmysły, otwartość na to co w przestrzeni wokół nas i większa ciekawość.

Tematyka spotkań

Dzieci 4-8 lat:


Sesja 1: Co to jest uwaga?
Sesja 2: Podróż do wnętrza ciała.
Sesja 3: Smak, węch, słuch, wzrok, dotyk
Sesja 4: Jak poczuć uczucia?
Sesja 5: Jak zaakceptować uczucia?
Sesja 6: Świadomość ruchu.
Sesja 7: Moc wyobraźni.
Sesja 8: Bycie życzliwym jest fajne.

Dzieci 8-12 lat:


Sesja 1: Obserwacja i skupienie.
Sesja 2: Wsłuchaj się w swoje ciało.
Sesja 3: Smak, węch, słuch, wzrok, dotyk.
Sesja 4: Cierpliwość, zaufanie i zdolność odpuszczania.
Sesja 5: Jak poczuć uczucia?
Sesja 6: Cudowny świat myśli.
Sesja 7: Bycie życzliwym jest fajne.
Sesja 8: Tajemnica szczęścia

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 8 tygodni (1 x w tygodniu), 30 min. (dzieci 4-8 lat) i 45 min (dzieci 9-12 lat)


Dzieci uczestniczące w kursie otrzymują zeszyt ćwiczeń lub arkusze z zadaniami do domu oraz inne materiały
oraz dostęp do nagranych ćwiczeń. Rodzice otrzymują książkę autorstwa Eline Snel, która przybliża im
tematykę kursu i daje wskazówki jak wspierać dzieci. Po każdych zajęciach rodzice otrzymują list w postaci
wiadomości mailowej z informacją o temacie lekcji wraz ze wskazówkami dotyczącymi ćwiczeń do wykonania w
domu. W kursie uczestniczy maksymalnie 10 dzieci.


Forma prowadzenia kursu spełnia wymogi stawiane przez Academy for Mindful Teaching, AMT. Dzieci po
ukończeniu otrzymują dyplom.


Kurs poprzedzony jest konsultacją – spotkaniem i rozmową z rodzicem i dzieckiem na temat kursu i motywacji
do wzięcia w nim udziału.


Koszt konsultacji: 100 zł (odliczany od kosztu kursu w momencie przystąpienia przez uczestnika)


Koszt kursu:

 • grupa dzieci młodszych (4-8 lat) – 600 zł
 • grupa dzieci starszych (8-12 lat) – 650 zł


Miejsce: „Krajmed Konstancin – Medycyna, Odnowa i Rozwój”
ul. Gąsiorowskiego 15 w Konstancinie-Jeziornej


Gwarancją udziału w kursie jest wpłata zaliczki 200 zł.
nr konta: ALIOR BANK 78 2490 0005 0000 4530 3517 3497

Kurs może mieć również formę spotkań indywidualnych. Istnieje możliwość organizacji spotkań w domu uczestnika kursu lub znalezienia dogodnego miejsca w okolicach Konstancina-Jeziornej, Piaseczna, Wilanowa, Góry Kalwarii, Grójca, Warki.

Koszt: 100-150 zł za 1 sesję

Informacje na temat organizowanych kursów i terminów znajdziesz w zakładce ZAPISY.

Artykuły na temat uważności i o tym, jak jej praktykowanie wpływa na codzienność, przeczytasz na BLOGU.

Zapytaj o kurs

Zgłoś dziecko za pomocą formularza kontaktowego lub wysyłając e-mail na adres
kontakt@oceanuwaznosci.pl, podaj kontakt do siebie, a wówczas umówimy się na
rozmowę w dogodnym terminie.

KURSY I WARSZTATY

DLA DZIECI

DLA MŁODZIEŻY

DLA DOROSŁYCH

DLA SENIORÓW