Kursy i warsztaty

Informacje o kursach i warsztatach, które prowadzę jako nauczyciel Mindfulness. Zajęcia oparte są na naukowej wiedzy, ale w sposób dostępny i klarowny wprowadzają w przestrzeń
praktyk uważności i medytacji. Każdemu, kto chce zatrzymać się
i doświadczać życia w tu i teraz, pomagają w przejściu z trybu działania w tryb bycia. 

Czym są uważność i współczucie?

UWAŻNOŚĆ (ang. Mindfulness) to umiejętność zauważania tego co się dzieje, kiedy to się dzieje, bez oceniania. To sztuka świadomego życia poprzez systematyczną obserwację i badanie natury własnego umysłu.

Medytacja uważności to podróż, która krok po kroku pokazuje nam sposób doświadczania teraźniejszości i akceptacji samego siebie takimi, jakimi jesteśmy. Tak jak możemy ćwiczyć mięśnie ciała, tak też możemy ćwiczyć swój umysł. Przyczynia się to do zmian w strukturach i aktywności naszego mózgu.

Dzięki praktyce medytacji uważności wzrasta samoświadomość, samokontrola, uwaga i poziom empatii. Uważność jest umiejętnością, która może pogłębić nasze poczucie satysfakcji życiowej i spełnienia.

WSPÓŁCZUCIE (ang. Compassion) stanowi rozszerzenie uważności o aspekt świadomego kierowania życzliwości do trudności, z którymi się stykamy, ale również wobec cierpienia innych osó, z intencją zmniejszenia go.

Dla harmonijnego rozwoju świadomości potrzebujemy zarówno umiejętności
bycia tu i teraz, jak i pielęgnowania postawy miłującej dobroci.

Kursy

MINDFULNESS BASED LIVING COURSE (MBLC) 
Kurs życia oparty na zasadach Uważności

To cykl cotygodniowych spotkań szkoleniowych w ramach szkolenia uważności, w oparciu o program program Certyfkowanego Kursu Mindfulness wg Mindfulness Association.

Kurs ten obejmuje osiem tygodni i składa się na niego osiem spotkań, które zwykle trwają około dwóch godzin. Kurs poprzedza spotkanie wprowadzające przed rozpoczęciem kursu i zamyka spotkanie podsumowujące po ośmiu tygodniach. Dzień praktyki Mindfulness jest zazwyczaj uwzględniony pomiędzy 6 i 7 tygodniem programu.

Kurs skierowany jest dla osób początkujących.


TEMATYKA SPOTKAŃ COTYGODNIOWYCH:

Tydzień 1: Co to jest Mindfulness i po co?

Tydzień 2: Ciało jako miejsce bycia obecnym

Tydzień 3: Wprowadzenie podpory uważności

Tydzień 4: Praca z rozkojarzeniem

Tydzień 5: Badanie strumienia myśli

Dzień praktyki: Sesja całodniowa

Tydzień 6: Postawa obserwatora

Tydzień 7: Samoakceptacja

Tydzień 8: Życie w oparciu o Mindfulness

4-tygodnie po zakończeniu 8-tygodniowego kursu MBLC:
Sesja kontynuacji „Przez resztę życia”